Hyppää sisältöön

Vertaisohjaajakoulutus

Kulttuuripaja Hiiden ryhmätoiminta perustuu ohjattuun, toiminnalliseen vertaistukeen. Kulttuuripajalla kävijät voivat osallistua erilaisiin ryhmiin, joita ohjaavat työntekijöiden kouluttamat vertaisohjaajat. Jos haluat hakea koulutukseen, ota yhteyttä työntekijöihin.

Mikä ihmeen vertaisohjaajakoulutus? Koulutamme kaksi kertaa vuodessa uusia 18–35-vuotiaita vertaisohjaajia arkitoimintamme ohessa. Vertaisohjaajat ovat kulttuuripajatoiminnan ”selkäranka”, ja ohjaavat teemaryhmiämme. Vertaisohjaajien ei tarvitse olla spesialisteja millään kulttuurin, taiteen, liikunnan yms. osa-alueella, joten kyseessä on hyvin matalan kynnyksen toimintaa. Kiinnostus on kaiken lähtökohtana.

Kiinnostaako sinua vertaisohjaajakoulutus? Jos olet kiinnostunut ohjaamaan omaan harrastukseesi, kiinnostukseesi liittyvää teemaryhmää, niin hienoa! Voit ottaa yhteyttä kulttuuripajan työntekijään ja keskustella tarkemmin asiasta!

Koulutuksessa hyödynnetään Sosped-säätiön kulttuuripajojen työkirjaa. Siinä painottuu omien vahvuuksien, hyvinvoinnin sekä persoonallisuuden huomiointi, joita tarkastellaan suhteessa ryhmätoimintaan ja sen ilmiöihin.
Koulutus kestää n. 35 tuntia.

Mitä vertaisohjaajuus tarkoittaa?

Vertaisohjaajat ovat kävijöiden vertaisia: kulttuurista kiinnostuneita nuoria aikuisia, joilla on jollakin tapaa haasteellinen elämäntilanne esimerkiksi mielenterveyden, työllistymisen tai opintojen suhteen. Useimmat vertaisohjaajat ovat ensin osallistuneet ryhmiin tavallisena kävijänä ja hakeneet sen jälkeen koulutukseen. Joillekin koulutus on ensimmäinen asia, johon he lähtevät mukaan Kulttuuripajalla.

Mitä vertaisohjaajakoulutukseen sisältyy?

Koulutuksessa käydään lävitse vertaisohjaajana toimimisen periaatteet ja käytännön asiat, pohditaan vuorovaikutusasioita ja valmistaudutaan erilaisiin tilanteisiin, ajatuksiin ja tunteisiin, joita voi tulla vastaan ryhmiä ohjatessa. Koulutuksen aikana suunnitellaan myös ensimmäinen oma ryhmä. Koulutuksen käyminen ei edellytä ryhmien ohjaamista ja siitä on hyötyä, vaikka et lähtisikään ryhmiä ohjaamaan. Vertaisohjaajat ovat ryhmien ohjaamisen lisäksi Kulttuuripajalla mukana esimerkiksi teemapäivien ja tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa, toimintaesittelyissä ja luomassa hyvää ilmapiiriä.

Vertaisohjaajilta edellytetään kykyä kohdella ystävällisesti ja asiallisesti erilaisia ryhmäläisiä sekä kykyä sitoutua aikatauluihin ja sopimuksiin. Erityistaitoja ei vaadita. Työntekijät tukevat vertaisohjaajia koulutuksen jälkeenkin säännöllisillä purkukeskusteluilla, vertaistyönohjauksella ja olemalla aina paikalla talossa. Vastuu haastavista tilanteista on työntekijöillä.